Enw  Carfan  Penodwyd gan  Cyfnod daw’r  swydd i ben 
Maureen Bowen

Simon Poole (Cadeirydd)

Ben Harris

Paul Binning

AALl Aelodau o’r Cyngor Ionawr 2026

Gorffennaf 2024

Tachwedd 2024

Gorffennaf 2026

 

Pauline Harrison

Rhiannon Emms (Is-Gadeirydd)

Helen Sharkey

Dafydd Roberts

Cymunedol Y Corff Llywodraethu  

Medi 2024

Medi 2026

Medi 2026

Medi 2026

Lowri Chwieseni

Marvin Thomas

Jason Larkman

Emma Harvey-Pugh

Rhiant Rieni Mehefin 2023

Medi 2025

Medi 2025

Tachwedd 2025

Bethan Evans

Emma Goodridge

Athrawon Staff Dysgu Ionawr 2023

Medi 2025

Cerys Vincent Staff Atodol Staff nad sy’n dysgu Medi 2026
Meinir Thomas Pennaeth
Rhian Rapsey Clerc

Pan fydd yn gyflawn, dyma nifer yr aelodau ar gyfer pob carfan:

Cynrychiolwyr AALl 5 Llywodraethwyr Cymunedol 5
Rhiant-lywodraethwyr 6 Athro-lywodraethwyr 2
Cynrychiolydd Staff Atodol 1 Awdurdod llai (os yn  gymwys)
Pennaeth 1 Cyfanswm 20

Mae gennym 2 swydd AALl wag ar hyn o bryd ac 1 swydd Cynrychiolydd Staff Atodol.  Cysylltwch â Rhian Rapsey, Clerc y Corff Llywodraethu, yn yr ysgol ar 01443 235862 os hoffech fod yn Lywodraethwr.