Ysgol Llanhari

HOFFEM GLYWED GENNYCH!

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

Ar gyfer materion at sylw’r Pennaeth a’r Tîm Arwain dylech ebostio post@llanhari.com.

Ar faterion dydd i ddydd cynradd cysylltwch gyda’r Clerc Cynradd ar edavies@llanhari.com, yr Arweinwyr Safonau Cyrhaeddiad ar gyfer blwyddyn eich plentyn yn yr adran uwchradd a staff y Brif Swyddfa am faterion busnes a safle, presenoldeb, data ac arholiadau ac ymholiadau cyffredinol dydd i ddydd uwchradd.

Rydym yn dibynnu ar adborth rheolaidd gan ein disgyblion, rhieni, llywodraethwyr a staff ac yn croesawu eich sylwadau neu farn. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadewch i ni wybod a byddwn yn cysylltu’n ôl gyda chi cyn gyntad â phosibl.

Ysgol Llanhari
Pontyclun
Rhondda Cynon Taf
CF72 9XE

Ffôn: 01443 237 824

Ebost: post@llanhari.com