Y daith o 3-19

Mae ein disgyblion yn cychwyn ar eu taith 3-19 yn yr Adran Gynradd lle maent yn derbyn y gofal a’r arweiniad sy’n ofynnol i roi’r hyder a’r uchelgais iddynt symud ymlaen yn addysgol yn ogystal â datblygu i fod yn unigolion moesegol, creadigol.

Yr Adran Gynradd

Gwybodaeth am yr Adran Gynradd

Yr Adran Uwchradd

Gwybodaeth am yr Adran Uwchradd

Pam dewis ein hysgol ni?

Mae ysgol Llanhari yn gymuned hapus, ofalgar, uchelgeisiol a chynhwysol.

Pam dewis Addysg Gymraeg?

Cymraeg yw iaith ein hysgol- iaith y gwersi, iaith gweinyddu, iaith cymdeithasu a mwynhau.

Ymuno â’r dosbarth Meithrin

Mae’r amser pan fydd eich plentyn yn dechrau’r ysgol yn gyfnod hynod gyffrous i chi fel teulu a mawr obeithiwn y byddwch yn dewis Ysgol Llanhari ar gyfer taith addysgiadol 3-19 eich plentyn.

Trosglwyddo i Flwyddyn 7

Gwyddom bod dechrau ym mlwyddyn 7 yn gam mawr i bobl ifanc.  Mae hi hefyd yn gallu bod yn amser pryderus i rieni a theuluoedd.  Ein nod ni yn Ysgol Llanhari ydy sicrhau bod y disgyblion yn teimlo’n barod ac yn gyffrous i wneud y naid bwysig hon gyda hyder.