Croeso i Ysgol Llanhari

Ysgol sy’n darparu cyfle arbennig i’ch plentyn o 3 i 19 oed, neu i ymuno â ni’n 11 oed o un o’n hysgolion cynradd partner lleol yw Ysgol Llanhari.

Mae Ysgol Llanhari yn ysgol sy’n darparu addysg i ddisgyblion o 3 mlwydd oed hyd at 19 mlwydd oed drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw iaith addysgu a chymdeithasu’r ysgol ac mae ein cymuned yn seiliedig ar barch a balchder yn ein hiaith, ein diwylliant a’n hunaniaeth.

Ysgol Llanhari

Dyddiadau Pwysig

Gorffennaf 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
Diwrnod Trosglwyddo Bl6 / Yr 6 Transition Day
9:00 am - 2:00 pm
2
Seremoni Graddio Meithrin / Nursery Graduation Ceremony
9:00 am - 3:00 pm
3
Dug Caeredin Bl12 / Duke of Edinburgh Yr 12
9:00 am - 12:00 am
4
Dug Caeredin Bl12 / Duke of Edinburgh Yr 12
All Day
5
Dug Caeredin Bl12 / Duke of Edinburgh Yr 12
12:00 am - 3:00 pm
6
7
8
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn Bl10 / Yr10 visit to Glanllyn
9:00 am - 12:00 am
9
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn Bl10 / Yr10 visit to Glanllyn
All Day
10
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn Bl10 / Yr10 visit to Glanllyn
All Day
11
Taith yr Adran Gymraeg i Lanllyn Bl10 / Yr10 visit to Glanllyn
12:00 am - 3:00 pm
Ffair Wyddoniaeth / Science Fair
8:00 am - 3:00 pm
12
Diwrnod Gweithgareddau Bl10 / Yr10 Activities Day
8:00 am - 3:00 pm
13
14
15
Wythnos Profiad Gwaith Bl10 / Yr10 Work Experience week
8:00 am - 12:00 am
Mabolgampau Uwchradd / Secondary Sports Day
9:00 am - 3:00 pm
16
Wythnos Profiad Gwaith Bl10 / Yr10 Work Experience week
All Day
Taith Cerdded / Walk
9:00 am - 3:00 pm
17
Wythnos Profiad Gwaith Bl10 / Yr10 Work Experience week
All Day
Dathliad bl6 / Yr6 Celebration
9:00 am - 3:00 pm
Gweithgareddau Bl7-9 /Yr7-9 Activities
9:00 am - 6:00 pm
18
Wythnos Profiad Gwaith Bl10 / Yr10 Work Experience week
All Day
Gwibdeithiau adran uwchradd / Secondary department trips
9:00 am - 6:00 pm
19
Wythnos Profiad Gwaith Bl10 / Yr10 Work Experience week
12:00 am - 6:00 pm
Gwasaanaethau Gwobrwyo / Rewarding Assemblies
9:00 am - 3:00 pm
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Ysgol Llanhari

Beth mae pobl yn dweud am ein hysgol?

CSC

Am griw gwych o bobl ifanc, yn hollol ymrwymedig, meddylgar a chwrtais, gwnaethant argraff mawr arnom!

Parent

Rydym mor ddiolchgar am y safon uchel o waith, cefnogaeth a dysgu sydd wedi digwydd yn Ysgol Llanhari yn ystod y cyfnod clo. Diolch am bopeth!

Parent

Mae gan arweinwyr ar bob lefel weledigaeth glir a chytûn ac ymrwymiad cryf i wella deilliannau i’r holl ddysgwyr.