Croeso i Ysgol Llanhari

Ysgol sy’n darparu cyfle arbennig i’ch plentyn o 3 i 19 oed, neu i ymuno â ni’n 11 oed o un o’n hysgolion cynradd partner lleol yw Ysgol Llanhari.

Mae Ysgol Llanhari yn ysgol sy’n darparu addysg i ddisgyblion o 3 mlwydd oed hyd at 19 mlwydd oed drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw iaith addysgu a chymdeithasu’r ysgol ac mae ein cymuned yn seiliedig ar barch a balchder yn ein hiaith, ein diwylliant a’n hunaniaeth.

Ysgol Llanhari

Dyddiadau Pwysig

Rhagfyr 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Year 8 Llangrannog
School trip to Llangrannog , ...
6
Year 8 Llangrannog
School trip to Llangrannog , ...
7
Year 8 Llangrannog
School trip to Llangrannog , ...
8
Year 8 Llangrannog
School trip to Llangrannog , ...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Ysgol Llanhari

Beth mae pobl yn dweud am ein hysgol?

CSC

Am griw gwych o bobl ifanc, yn hollol ymrwymedig, meddylgar a chwrtais, gwnaethant argraff mawr arnom!

Parent

Rydym mor ddiolchgar am y safon uchel o waith, cefnogaeth a dysgu sydd wedi digwydd yn Ysgol Llanhari yn ystod y cyfnod clo. Diolch am bopeth!

Parent

Mae gan arweinwyr ar bob lefel weledigaeth glir a chytûn ac ymrwymiad cryf i wella deilliannau i’r holl ddysgwyr.