View Ysgol Llanhari whole school staff responsibility list.

Penaeth

 • Meinir Thomas

Dirprwy Bennaeth

 • Ffion Porter

Penaethiaid Cynorthwyol

 • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol / Teaching and Learning and Professional Development, Data / Data)
 • Elen George (Lles a Chynhwysiant / Wellbeing and Inclusion, Diogelu Plant / Child Protection)
 • Elin Hobbs (ALNCO / ALNCO, Llais y Disgybl a Marchnata / Pupil Voice and Marketing)
 • Cath Webb (Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales, Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo / Leading Primary Department and Transition, )

Penaethiaid Cynorthwyol Cysylltiol

 • Angharad Morgan (Cwricwlwm ac Amserlen / Curriculum and Timetable)
 • Lloyd Owens (Arweinydd Rhwydwaith AGA / ITE Network Lead, Mentor ANG / NQT Mentor)

Dirprwy Arweinydd Cyfnod

 • Ffion Richards

Senior Mentor

 • Ffion Rowlands

Arweinydd Rhifedd

 • Carwyn Jones

Arweinydd Llythrennedd

 • Cerys Davies-Harris

Arweinydd Digidol

 • Gary Jones