Cynnigir bwydlen dros bythefnos o brydau poeth, gan gynnwys pwdin a diod.

Rydym hefyd yn darparu ar gyfer deietau llysieuol, fegan a meddygol.

Pris cinio ysgol ydy £2.55 y dydd

Dolen gyswllt i Fwydlen Wythnos 1 ac Wythnos 2

Gofynnwn fod taliadau am giniawau ysgol yn cael eu gwnued ar lein drwy ParentPay

Os ydych chi’n credu eich bod yn deilwng i hawlio ciniawau am ddim, dilynwch y ddolen isod