Cymraeg yw iaith ein hysgol- iaith y gwersi, iaith gweinyddu, iaith cymdeithasu a mwynhau.

Drwy ddanfon eich plentyn i Ysgol Llanhari, byddwch yn sicrhau cyfle iddo/iddi ddysgu mewn awyrgylch a diwylliant Gymreig gyfoethog, siarad dwy iaith yn rhugl yn ogystal ag astudio Iaith Ryngwladol ychwanegol ac ehangu eu cyfleoedd gyrfaol.

Darllenwch ein taflen Clwstwr am fantesion addysg Gymraeg