Croeso i Ddosbarth Drudwy (Blwyddyn 2)

Croeso cynnes i chi i dudalen ein dosbarth! Bwriad y dudalen hon yw rhoi blas i chi o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau ym Mlwyddyn 2.  Mrs Hobbs, Miss Hayes a Miss Davies sydd â’r fraint o ddysgu’r 29 o ddisgyblion bywiog, brwdfrydig a chyfeillgar yn y dosbarth.

Ein bwriad yw sicrhau bod ein disgyblion yn parhau i fod yn hyderus, annibynnol, creadigol a hapus trwy gydol eu hamser yn ein dosbarth. Rydym wrth ein boddau’n siarad Cymraeg gyda’n gilydd bob dydd a chawn llawer o hwyl a sbri wrth ddysgu.

Thema tymor y Gwanwyn:  Gwahoddiad Arbennig

Staff Drudwy:

Athrawes Dosbarth:  Mrs Hobbs

Athrawes CPA:  Mrs Owen

Cynorthwywyr Dysgu:  Miss Hayes, Miss Davies

Gwybodaeth bwysig:

  • Gwisgwch wisg ymarfer corff bob dydd Mawrth
  • Bydd gwaith cartref yn fyw ar y Dosbarth Gwgl bob dydd Gwener
  • Dychwelwch eich llyfrau darllen ar y diwrnod priodol

Dilynwch ni ar Trydar  @DosDrudwy