Mae gennym chweched dosbarth ffyniannus ac anogwn ddisgyblion blwyddyn 11 i barhau â’u haddysg chweched dosbarth yn Llanhari. Yn ystod eu dwy flynedd olaf cânt eu haddysgu gan athrawon brwd a blaengar ac mae cyfle iddynt serennu yn eu pynciol dewisol cyn mynd yn eu tro i’r Brifysgol neu i fyd gwaith.

Llyfryn gwybodaeth 6ed dosbarth