Pennaeth

 • Rhian Phillips

Dirprwy Bennaeth

 • Meinir Thomas

Penaethiaid Cynorthwyol

 • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol / Teaching and Learning and Professional Development)
 • Elen George (Lles a Chynhwysiant / Wellbeing and Inclusion)
 • Geoff Howell (Cwricwlwm ac ALENCO / Curriculum and ALENCO)
 • Cath Webb (Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo / Leading Primary Department and Transition)

Arweinwyr Cyfnod

 • Angharad Morgan bl5-8 / yr 5-8
 • Ffion Richards Meithrin – bl4 / Nursery – yr4

Uwch Fentor

 • Ffion Rowlands

Dirprwy ALENCO

 • Elin Hobbs

Tîm Datblygu Cwricwlwm

 • Bethan Evans
 • Iwan James
 • Carwyn Jones
 • Iolo Roberts

Dinasyddiaeth

 • Colin Pari