Manylion dosbarthiadau’r Adran Gynradd gan gynnwys rhestrau staff, trefn y dydd, dyddiau Ymarfer Corff, anghenion bwyd a diod ac yn y blaen.

Dosbarth Cadi Cwningen (Derbyn)

Croeso i Ddosbarth Cadi Cwningen (Derbyn)

Dosbarth Gwion Gwiwer (Blwyddyn 1)

Croeso i Ddosbarth Gwion Gwiwer (Blwyddyn 1) Croeso cynnes i chi i dudalen Blwyddyn 1. Miss Richards sy'n ein dysgu ni gyda chymorth Miss Jones a Mrs Greenley. Eleni, dosbarth bychain ydyn o ddisgyblion...

Dosbarth Drudwy (Blwyddyn 2)

Croeso i Ddosbarth Drudwy (Blwyddyn 2) Croeso cynnes i chi i dudalen ein dosbarth! Bwriad y dudalen hon yw rhoi blas i chi o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau ym Mlwyddyn 2.  Mrs Hobbs, Miss Hayes a Mi...