Clwb Brecwast

Clwb Brecwast Ysgol Llanhari

Ble?

Neuadd yr Adran Gynradd

Pryd?

8:00 – 8:40 y.b.

Mynediad rhwng 8:00 – 8:05 y.b. wrth brif fynedfa’r ysgol

Gyda’r sefyllfa bresennol fel y mae, nid oes mynediad i unrhywun ar ôl 8:05 y.b.

Staff y Clwb Brecwast

Mrs Bethan Gibbon

Mrs Rachel Gaines

Mrs Alison Payne

Dilynwch y ddolen isod i wefan Llywodraeth Cymru

Clwb Carco

Clwb Carco Llanhari

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf sy’n rhedeg Clwb Carco Llanhari.  Nod y clwb ydy darparu gofal plant y tu allan i oriau’r ysgol, gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Cynnigir amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Ble?

Neuadd yr Adran Gynradd

Pryd?

Dydd Llun – Dydd Gwener

3:10 – 5:10 y.h.

Staff

Miss Bethannie Hayes (Arweinydd)

Ms Dale Hayes (Cynorthwy-ydd)

Mrs Bethan Gibbon (Cynorthwy-ydd)

Miss Naomi Jones (Cynorthwy-ydd)

Miss Carys James (Cynorthwy-ydd)

Miss Isla Pritchard (Cynorthwy-ydd)

Dilynwch y ddolen isod i wefan Menter Iaith er mwyn cadw lle i’ch plentyn/plant

Clybiau Ar Ôl Ysgol

Rydym yn cynnig amriwiaeth o weithgareddau a chlybiau ar ôl ysgol i ddisgyblion yr Ardan Gynradd.  Gweler y tabl isod am wybodaeth ar beth rydyn ni’n cynnig y tymor hwn:

Tymor y Gwanwyn 2022 (i ddechrau ar ôl hanner tymor Chwefror)

Dydd Llun – Celf a Chrefft – Bl. 3 & 4

Dydd Mawrth – Côr – Bl. 5 & 6

Dydd Iau – Pêl-Rwyd – Bl. 5 & 6

Dydd Iau – Garddio – Bl. 3 & 4