Meinir Thomas

Meinir Thomas

Pennaeth/Headteacher

Ffion Porter

Ffion Porter

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

Catherine Webb

Catherine Webb

Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher

Marc Evans

Marc Evans

Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher

Elen George

Elen George

Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher

Elin Hobbs

Elin Hobbs

Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher

Angharad Morgan

Angharad Morgan

Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol/Associate Assistant Headteacher

Lloyd Owens

Lloyd Owens

Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol/Associate Assistant Headteacher